Flov Studio

Mesafeli Satış Sözleşmesi


 1. TARAFLAR

  1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”); 278 Langham Road London, UK N15 3NP adresinde mukim Nectar Caguni Limited (“Flov Studio”) ile www.flovstudio.com web sitesinden satın almak üzere Üye Kayıt Formu’nu dolduran gerçek ve/veya tüzel kişiler (“Üye”) arasında Flov Studio tarafından sağlanan içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Dijital İçerik” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen Üye arasında Üye’nin elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının Flov Studio kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

  2. Üye, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  1. Üye, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın almıştır. Satın alınan Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.flovstudio.com adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir. Üye, iş bu sözleşme ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimat olmadığını ve hizmetlerin elektronik ortamda sunulup teslim edileceğini kabul eder. 

  2. İşbu Sözleşme ile Flov Studio, www.flovstudio.com adresinde Flov Studio’nun sunduğu ve Flov Studio’nun tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda Üye’ye sunmayı; Üye de Flov Studio’nun kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında Flov Studio’ya ödemeyi taahhüt eder.

 3. SÖZLEŞME TARİHİ

  1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

 4. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

  1. Üye, Site’de yer alan Aydınlatma Metni, Güvenlik ve Gizlilik, Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi’ni okuduğunu ve kabul ettiğini, Üye Kayıt Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  2. Üye, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda, www.flovstudio.com adresinde belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

  3. Üye, Flov Studio’nun sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Dijital İçerik Hizmetleri’nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin Üye’ye devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  4. Üye; Flov Studio basılı yayınları, web sitesi veya sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere, kendisinin üyelik esnasında yüklediği fotoğraflarını, içeriklere yaptığı yorumlarını kullanmaları, çoğaltmaları ve yayınlamaları için sınırsız süreliğine, Flov Studio’ya muvafakat verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; yayınlara, çevrimiçi, internet, web sitesi ve sosyal medya hesaplarına katılması gönüllü olduğu için herhangi bir hak ve alacak talebi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca yayınlara, çevrimiçi, internet, web sitesi ve sosyal medya hesaplarına katılmanın kendisine herhangi bir mülkiyet hakkı vermediğini de kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  5. Üye, cep telefonu/e posta adresi/ adres değişikliğini yazılı olarak Flov Studio’ya bildirmediği takdirde, sözleşme ile bildirmiş olduğu cep telefonu/e posta adresi/ adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  6. Flov Studio’nun işbu Sözleşme kapsamında Dijital İçerik Hizmetleri sunuyor olmasının, Üye’ye donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir.

  7. Flov Studio, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler 1 (bir) ay içerisinde toplam 24 (yirmi dört) saati aşmayacaktır. Üye, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı Flov Studio’dan herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

  8. Flov Studio, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içeriklerini herhangi bir zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

  9. Üye, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, salgın, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Flov Studio’nun sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  10. Üye, Flov Studio’nun teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  11. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin Üye tarafından kabul edilmemesi halinde Üye, işbu Sözleşme’yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. Flov Studio, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

  12. Üye, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, Flov Studio’nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında Flov Studio’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  13. Üye, Flov Studio’nun internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet olduğunu, Üye’nin www.flovstudio.com hizmetlerinden yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve Flov Studio’nun oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  14. www.flovstudio.com sitesi Üye tarafından kopyalanamaz, herhangi bir ortamda (başka bir Web Sitesi de dahil olmak üzere) depolanamaz, dağıtılamaz, aktarılamaz, yeniden iletilemez, yayınlanamaz, değiştirilemez, silinemez veya kamuya açık olarak bu Web Sitesinden veya bu Web Sitesinden herhangi bir belgeden sistematik olarak materyal çıkarılamaz, Web Sitesinin herhangi bir bölümünü veya herhangi bir kısmını ticari olarak herhangi bir şekilde kullanılamaz.

  15. www.flovstudio.com Web Sitesine yalnızca güvenli bir ağ ortamına bağlı bir bilgisayar kullanılarak erişilmelidir.

  16. Üye, www.flovstudio.com Web Sitesini kullanırken virüs kontrol yazılımları kullanacağını kabul eder. Bilgisayar virüsleri, diğer kötü amaçlı kodlar veya web sitesinden veya bu Web Sitesine bağlı herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesinden veya Web Sitesine erişiminizde herhangi bir kesintiden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıptan Flov Studio sorumlu tutulamaz.

  17. 18 yaşından küçük Üyeler, velisi/vasisi olmadan derslere katılım veya içeriklere erişim sağlayamayacaktır. 

  18. Flov Studio’nun sunduğu hizmetler tedavi amaçlı olmayıp, Üye kendi sağlığını korumak ile yükümlüdür. 

 5. ÜYELİK İŞLEMLERİ

  1. Üye, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. Üye, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır. Üye, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.

  2. Üye, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, Flov Studio’ya bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan Flov Studio’nun bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye’nin bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi Üye’nin sorumluluğundadır.

  3. Üye, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından Flov Studio’nun sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

  4. Üye, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Flov Studio’ya haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan Flov Studio’nun sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  5. Üye, şifre ve kullanıcı adını, şifresini veya diğer giriş bilgilerini başka bir kişinin kullanmasına izin veremez. İş bu koşula uyulmadığı takdirde, Flov Studio Web Sitesine erişmek için kullanılan kullanıcı kimlik kodunu veya parolayı herhangi bir zamanda devre dışı bırakma/sözleşmeyi sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

  6. Ücretler ve Üyelik/Abonelik Türüne bağlı tüm istisnalar Web Sitesinde belirtilmek üzere değiştirilebilir.

  7. Kullanıcı aboneliğini istediği zaman sonlandırabilir. Bu durumda abonelik, ödemesini yapmış olduğunuz abonelik süresi için geçerli olmaya devam edecektir. Otomatik olarak yenilenen Uygulama içi satın alma abonelikleri yalnızca App Store ve Google Play iptal hizmeti kullanılarak iptal edilebilir. Kullanıcı, Apple App Store üzerinden yapılan satın alımlarında gerçekleştirmiş olduğu ödemeye ilişkin iadeyi yalnızca Apple’dan talep edebilecektir. Üye Flov Studio'nun Apple App Store üzerinden yapılan satın alımlara ilişkin iade taleplerini sadece Apple’ın yerine getirebileceğini ve Flov Studio'nun bu konuda karar verme yetkisi olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

   Apple ve Google Play üzerinden yapılan ile iletişime geçmek isterseniz, lütfen bu bağlantıyı kullanın https://support.apple.com/tr-tr/HT202039

   Google Play https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=tr&co=GENIE.Platform%3DAndroid&sjid=14081291569253498128-EU

   Abonelik ücretlerini zaman zaman değiştirme hakkımız saklıdır. 

  8. Üyelikler hiçbir surette devredilemez ve paylaşılamaz. Üyeliğin paylaşıldığının tarafından tespit edilmesi halinde Flov Studio’nun Üye’nin üyeliğini iptal hakkı saklıdır. 

 6. HİZMET BEDELİ

  1. Üye, ön bilgilendirme formunda belirtilen ve www.flovstudio.com web sitesinde Flov Studio tarafından açıklanan, ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça Flov Studio’nun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

  2. Flov Studio her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin Üye’den tahsil edileceği tarihe kadar feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen Üye, yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.

  3. Faturalandırma: 

   1. Üye, katılma tarihinde Üyelik/Abonelik türünü veya kiralamak istediği içeriği veya satın almak istediği Hediye Kartı bakiyesini seçecektir. 

   2. Üyenin aylık olarak tekrar eden Üyelik/Abonelik seçmesi durumunda, Üyelik/Abonelik Ücreti üyenin Kullanıcı Hesabına kaydedilen karttan ilk Fatura Tarihi (Ödeme Tarihi) aboneliğin ilk günü kabul edilerek peşin olarak tahsil edilecektir. Devam eden aylarda Üyelik/Abonelik Ücreti, Üyenin Kullanıcı Hesabına kaydedilen karttan ilk Fatura Tarihini baz alarak (Ödeme Tarihi) yaklaşık olarak ayın aynı günü aylik olarak tahsil edilecektir. 

   3. Üyenin yıllık olarak tekrar eden Üyelik/Abonelik seçmesi durumunda, Üyelik/Abonelik Ücreti üyenin Kullanıcı Hesabına kaydedilen karttan ilk Fatura Tarihi (Ödeme Tarihi) aboneliğin ilk günü kabul edilerek peşin olarak tahsil edilecektir. Devam eden yillarda Üyelik/Abonelik Ücreti, Üyenin Kullanıcı Hesabına kaydedilen karttan ilk Fatura Tarihini baz alarak (Ödeme Tarihi) yaklaşık olarak yılın aynı günü yillik olarak tahsil edilecektir. 

   4. Ödeme Tarihinde ödeme başarısız olursa, Üye' ye başarısız ödemeyi bildiren e-posta gönderilecek olup, ödeme 5 defaya kadar yeniden denenecektir. Bildirim yapıldıktan sonra ödeme hala alınamadıysa, üyelik iptal edilecektir. İptal olan üyeliklerin yeniden aktivasyonu için yeniden guncel fiyattan üyelik/abonelik başlatılmalıdır.

   5. Üyelik/Abonelik haricinde kiralanan içeriklerde ödeme bir defaya mahsus, peşin olarak alınacaktır. Kiralama sayfasında belirtilen süre ve şartlar esas alınarak erişim sağlanacaktır.

   6. Hediye kartları hediye edilmek istenen bakiye tutarı seçilerek veya belirtilerek peşin olarak ödenerek satın alınabilir. Hediye kartı kullanım kodu e-posta yoluyla satın alan kişiye iletilir. Satın alan kişi hediye etmek istediği kişiyle bu kodu paylaşabilir. Hediye Kartı kodları tek kullanımlık olup, tanımlandığı hesap tarafından kullanılmalıdır. Hesaba tanımlanmış kodun geri alınamaz, iptal veya iade edilemez. Hediye kartı kullanacak kişinin kendi email adresi ve kredi kartı bilgileriyle hesap açması gerekmektedir. Hediye Kartı kodunu bu hesaba tanımladığında bakiye tutarı seçilen Üyelik/Abonelik veya Kiralık İçerik tutarından düşülecektir. Hediye Kartı bakiyesinin seçilen Üyelik/Abonelik veya Kiralık İçerik ücretinden daha az olması durumunda kalan tutar Üyenin Kullanıcı Hesabına kaydedilen kartından tahsil edilecektir. Hediye kartı bakiyesi Üyelik/Abonelik veya Kiralık İçerik ücretini tamamen karşılaması durumunda üyenin kartından herhangi bir ücret tahsil edilmez. Aylık veya Yıllık tekrar eden Üyelik/Aboneliklerde abonelik iptal edilmediği sürece Üyelik/Abonelik bedeli üyenin seçtiği Üyelik/Abonelik periyodunda üyenin kartından tahsil edilir. 

   7. Flov Studio ön bilgilendirme ve ödeme adımlarında belirtile ürün ve/veya hizmet bedeli dışında herhangi bir ücret tahsil etmez. Üye’nin bankası ile olan sözleşmesi sebebiyle bankanın tahsil edeceği herhangi bir kesintiden Flov Studio sorumlu değildir. Bankanın yurtdışı işlemlerine dayalı olarak gerçekleştirdiği kesintilerin iadesi veya telafisi Üye ve bankası arasındadır.


 7. KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKTEKİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

  1. Flov Studio, Üye’ye daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve Üye’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

  2. Flov Studio, kişisel veri sahibi olan Üye’ye aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda Üye, Ön Bilgilendirme Formu’nu, işbu sözleşmeyi, Flov Studio’nun internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve Flov Studio’nun 6698 sayılı KVKK’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. Üye, Ön Bilgilendirme formunu ve işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

  3. Üye, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

  4. Üye’nin, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. 

  5. Üye; işbu Sözleşmeye taraf olma suretiyle, verdiği tüm bilgilerin ve/veya Üyelik ilişkisinin devamında herhangi bir suretle Flov Studio’ya verdiği kişisel bilgilerin, sağlık geçmişi bilgilerinin, Üyelik süresince elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin, üyelik bedelinin ödenmesiyle bağlantılı olarak elektronik veya diğer ortamlarda verilen/verilecek bilgilerin, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Flov Studio tarafından ve Flov Studio’nun ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle otomatik olan/olmayan yöntemlerle alınmasına, devralınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurtiçinde ve/veya yurtdışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurtiçine ve/veya yurtdışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde herhangi bir suretle işlenmesine, bu hususta Flov Studio tarafından çeşitli mecralar üzerinden aydınlatılmış ve yasal hakları hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin/rıza/onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  6. Flov Studio, KVKK’nun öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

  7. Flov Studio, Üye tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için Üye talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Flov Studio’ya göndermelidir. 

 8. ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLER

  1. Üye; işbu Sözleşmeye taraf olma suretiyle, Flov Studio’ya bildirmiş olduğu her türlü elektronik iletişim adresine bilgilendirme ve ticari amaçlı elektronik ileti gönderilmesine ve bu iletilerin üçüncü şahıslar aracılığı ile gönderilmesi adına bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına onay verdiğini, Flov Studio tarafından ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde ilgili birimlere sunulmak üzere kayıt alına alındığını bildiğini ve elektronik ticari ileti almaktan vazgeçmesi durumunda info@flovstudio.com adresine mail atmak suretiyle mail/SMS gönderim işlemini iptal edebileceği hususunda Flov Studio tarafından bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

  1. Flov Studio, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda Üye hiçbir nam altında Flov Studio’dan herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

  2. Üye, Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, 3. kişi ve / veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve / veya devredemez. Flov Studio tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Flov Studio’nun zararlarının tazminini ve tüm yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar Üye tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

  3. Üye’nin, gerçek ya da hissedilen ırk, ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel ya da fiziksel engellilik, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya diğer benzer faktörlere dayalı olarak benzer özellikler taşıyan bir grupla gerçek ya da öyle algılanan bağı, bağlılığı, aidiyeti, desteği ya da üyeliği nedeniyle seçildiği, kişilere veya mala karşı suçları kapsayacak şekilde nefret suçu işlendiği şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı Flov Studio tarafından olarak feshedilebilir. 

  4. Üye, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde Flov Studio’ya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.


 10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  1. Bu sözleşmenin uygulamasından doğacak her türlü uyuşmazlık halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemesi ve İcra Daireleri yetkilidir.

 11. YÜRÜRLÜK

  1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Kişisel ve Özel Nitelikteki Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Üye; işbu Sözleşmeye taraf olma suretiyle, verdiği tüm bilgilerin ve/veya Üyelik ilişkisinin devamında herhangi bir suretle Flov Studio’ya verdiği kişisel bilgilerin, sağlık geçmişi bilgilerinin, Üyelik süresince elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin, üyelik bedelinin ödenmesiyle bağlantılı olarak elektronik veya diğer ortamlarda verilen/verilecek bilgilerin, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Flov Studio tarafından ve Flov Studio’nun ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle otomatik olan/olmayan yöntemlerle alınmasına, devralınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurtiçinde ve/veya yurtdışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurtiçine ve/veya yurtdışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde herhangi bir suretle işlenmesine, bu hususta Flov Studio tarafından çeşitli mecralar üzerinden aydınlatılmış ve yasal hakları hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin/rıza/onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Elektronik Ticari İletiler

Üye; işbu Sözleşmeye taraf olma suretiyle, Flov Studio’ ya bildirmiş olduğu her türlü elektronik iletişim adresine bilgilendirme ve ticari amaçlı elektronik ileti gönderilmesine ve bu iletilerin üçüncü şahıslar aracılığı ile gönderilmesi adına bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına onay verdiğini, Flov Studio tarafından ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde ilgili birimlere sunulmak üzere kayıt alına alındığını bildiğini ve elektronik ticari ileti almaktan vazgeçmesi durumunda info@flovstudio.com adresine mail atmak suretiyle mail/SMS gönderim işlemini iptal edebileceği hususunda Flov Studio tarafından bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

İletişim

Destek almak için Flov ekibi ile nasıl iletişime geçebilirim?

Bize sayfanın sağ alt köşesindeki kutucuğa tıklayarak yazabilirsin. Aynı zamanda Instagram hesabımızda (@flovstudio) direkt mesaj atabilir, veya info@flovstudio.com 'a e-mail atarak bize ulaşabilirsin. Tüm mesajlara en fazla 24 saat içinde dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Anlayışın için şimdiden çok teşekkürler!

Akışta kendini bul.

Sana kendin olabileceğin güvenli bir alan yaratmak için buradayız.

Şimdi Katıl