Deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz.

İşbu sözleşmeye taraf olma suretiyle FLOV STUDIO ONLINE üyesi olma talebinde bulunan ÜYE, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında FLOV STUDIO ONLINE tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak FLOV STUDIO ONLINE'a vermeyi kabul etmektedir. ÜYE, üyelik sırasında FLOV STUDIO ONLINE'a bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

ÜYE, iş bu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin FLOV STUDIO ONLINE'a tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri FLOV STUDIO’ya derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde FLOV STUDIO’ya herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gizlilik ve Güvenlik Kullanım Koşulları

Sizlerin ve bizim güvenliğimiz bizim için çok değerlidir. Kullanım koşullarımızla tarafınıza sunulacak bilgiler, bizim tarafımızdan işlenecek bilgilerin korunmasına yöneliktir. 

Aşağıda yer alan bilgilendirme, hüküm ve koşullar kişisel bilgilerin korunması, fikri ve sınai haklar ve bunlara ilişkin yasal düzenlemelere tabidir.

Tarafınıza ait bilgileri saklayabiliriz, bu bilgiler; üye kayıt sürecindeki bilgiler, ilerideki hizmetler için alınacak diğer bilgiler, rezervasyonlarınız, siteye giriş çıkış belgeleriniz ve diğer iletişim bilgilerini kapsamaktadır.

Genel internet kullanımında cookie kullanımı ile bilgi edinme, bilgisayarınız ve IP adresiniz, işletim sisteminiz bizde saklı olacak şekilde ilerdeki iletişimimiz için kullanabileceğimizi bildirmek isteriz.

Siteyi kullanma durumunuzda cookie kullanımına izin vermiş bulunuyorsunuz. Kişisel bilgilerinizi girerek bilgilerin transfer depolama veya işlemeye tabi tutulacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.

Tarafınızca sunulacak tüm bilgilerin yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca büyük bir gizlilikle korunacağını beyan ederiz.

Bilgiler alındığında yetkisiz erişimlerin engellenmesi için çok ciddi tedbirler alacağımızı belirtmek isteriz. Internet ortamında verdiğiniz bilgilerin doğrultusunda güvenlik problemi yaşayabileceğinizi sizlere hatırlatmak isteriz. Bununla beraber bu bilgileri korumak ve güvenliğini sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz.

Sizden alınan bilgileri aşağıdaki şekillerde kullanacağımızı beyan ederiz;

1.     Almış olduğunuz paketlerin, tarafınıza göndermekle yükümlü olduğumuz sözleşme ve bilgilendirmenin size ulaştırılabilmesi.

2.     Site içeriğinde siz ve bilgisayarınız için en uyumlu şekilde bir sunum sağlamak.

3.     Sitede yer alan hizmetlerle ilgili yapılan değişikliklerde bilgilendirme yapmak.

4.     Hizmetlerin interaktif özellikleri ile ilgili katılımınızın sağlanması.

5.     Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve taleplerinize uygun olarak ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz fırsatlar, ürün ve hizmet bilgileri ile alakalı tarafınıza gönderilecek bildirimler.

Bu hükümler başka şirket ya da kuruluşlarla dolandırıcılığın engellenmesi amacı ile 3. partilerle paylaşılabilir.

Buradaki sorumluluklar kapsamında, her bir kişi için paylaşılan bilgiler nedeniyle sorumluluğumuzun olmayacağını beyan ederiz.

Bu Gizlilik ve Güvenlik Hükümleri Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve Uluslararası ilgili mevzuata tabi olup, ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Buradaki tüm Gizlilik ve Güvenlik politikasında yapılacak değişiklikler bu sitede ilan edilecek, tarafınızla paylaşılacacaktır.

SÖZLEŞME İPTALLERİ VE İADELERİ : Üyelikler satın alındıktan sonra üyenin sözleşme iptal hakkı ve ücret iade hakkı bulunmamaktadır

ÜYELİK DONDURMA HAKLARI :Online üyelikler için dondurma hakkı bulunmamaktadır.

ÜYELİK DEVİR HAKKI : Üyelikler devredilemez ve paylaşılamaz. 

STÜDYO KURALLARI

Üyelerin, online içeriklerden faydalanmamaları halinde dahi belirlenen veya kendilerine uygulanan bedel-ücret-aidat toplamını zamanında ve tam olarak ödemeleri zorunludur. Üyelerin dersleri kullanmamaları ve/veya içeriklerden yararlanmamaları hiçbir şekil ve şartta üyeye üyelik bedelini ödememe hakkı vermemektedir. Üye online içeriklerden yararlanmasa dahi üyelik bedellerini ödemek zorundadır. 

Üyeler online yoga, meditasyon ve tüm spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıdıklarını, spor aktivitelerine uygun olduklarını, tıbbi kontrollerini yaptırdıklarını veya sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyduklarını taahhüt ederler. Üyeler, herhangi bir sakatlık, ruhsal veya fiziksel sağlık problemini üyelik öncesi Flov Studio’ya bildirmek zorundadır. Stüdyo kurallarının üye tarafından ihlali sözleşmenin feshi ve/veya üyeliğin askıya alınması nedenidir.

Stüdyonun, üyelere kilo kaybı, kilo artışı ve ruhsal ve fiziksel sağlığın iyileştirilmesi gibi konularda yazılı/ sözlü taahhüdü yoktur. 

Stüdyo üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla önceden haber vererek ya da vermeksizin Kulüp kurallarını, aktivitelerini, hizmetlerini, sunum şekillerini, bedellerini, çalışma saatlerini değiştirebilir. Yine Flov Studio online içeriklerinin bazı bölümlerini ya da tümünü sebep göstermeksizin süreli ya da süresiz olarak yayından kaldırabilir.

Stüdyo, ödeme yükümlüklerini yerine getirmeyen, stüdyo kurallarına uymayan ve sözleşme şartlarını ihlal eden üyelerin üyeliklerini sözleşme kapsamında iptal edebilir ve/veya üyelikleri askıya alabilir.

"Anlaşma metnini ve eklerini okuyarak kabul ettiğimi beyan ederim."

Sevgi ve saygılarımızla,

Flov Yoga Hizmetleri Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti.